A+ A A-

Verhuurprocedure

middenruimteAls u besluit om het fort te huren, dan gaat dit volgens de volgende procedure. Jaarlijks wordt bekeken op welke dagen er mogelijkheden zijn voor verhuur. Scoutingactiviteiten gaan altijd voor. Rond oktober is dit normaliter duidelijk voor de komende twaalf maanden.

 

Interesse en optie

 1. Elke zaterdag kunt u langs komen op het fort voor een rondleiding tussen 13:00 en 14:00.
 2. Iedereen kan een optie nemen op een datum om het fort te huren, mits de datum nog vrij is en er ook geen andere optie staat.
 3. Een optie blijft twee weken geldig vanaf de dag dat de optie genomen wordt.
 4. Na twee weken verdwijnt de optie automatisch en kan iemand anders een optie nemen op die betreffende datum.
 5. Wanneer u het fort wilt huren bevestigt u de optie middels een email aan verhuur@wdzutrecht.nl.

 

Huren

 1. Na bevestiging van een optie wordt door ons een contract opgesteld en aan u toegestuurd.
 2. Dit contract dient u (in tweevoud) te ondertekenen en binnen één week aan ons terug te sturen. Bij ondertekening van het contract verklaart u zich akkoord met de huisregels en de betalingsvoorwaarden.
 3. U ontvangt vervolgens één contract door ons ondertekend terug.
 4. Wanneer u het door ons mede ondertekende contract terug heeft ontvangen, dient het gehele huurbedrag (inclusief borg) binnen één week aan ons te worden overgemaakt.
 5. Na ontvangst van deze betaling is de verhuur definitief vastgelegd.

 

Borg

 1. De borg dient direct (samen) met het verhuur bedrag voldaan te worden.
 2. De borg wordt na de eind controle binnen een maand terug gestort op het rekeningnummer waarvan deze is betaald. Met die verstandhouding dat:
  1. Eventuele schade aan het fort en/of inboedel wordt ingehouden op de borg.
  2. Wanneer de borg niet afdoende is om de schade te dekken zal deze verder verhaald worden op de huurder.
  3. Het niet naleven van de huisregels leidt eveneens tot het inhouden van (een deel van) de borg.

 

Annuleren

 1. Wanneer u een contract met ons bent aangegaan en dit wilt opzeggen, gelden de volgende voorwaarden voor annuleren:
  1. tot 3 maanden voor verhuurdatum betaalt u € 25,- euro
  2. tot 2 maanden voor verhuurdatum betaalt u € 100,- euro
  3. tot 1 maand voor verhuurdatum betaalt u € 200,- euro
  4. minder dan 1 maand voor verhuurdatum betaalt u gehele huurprijs € 650,-
 2. Annuleren dient altijd schriftelijk te gebeuren!

 

Na schriftelijk annuleren ontvangt u de resterende kosten retour. Heeft u nog niet betaald dan dient u zo spoedig mogelijk de uitstaande kosten te voldoen. Mochten wij u hiervoor een aanmaning moeten sturen, dan berekenen wij u € 25,- administratiekosten.

Verzoek forthuur

Login or Registreer

LOG IN