A+ A A-

Veiligheid

Scouting is pas leuk als je je er veilig voelt. Zowel emotioneel als fysiek. Zoals bij het kopje leiding te lezen staat volgen de kaderleden trainingen binnen Scouting Nederland. Naast deze trainingen zijn er binnen de groep nog andere zaken geregeld om de veiligheid te waarborgen.

 

Sociale veiligheid

Op het gebied van sociale veiligheid volgt WDZ Utrecht de kaders vanuit Scouting Nederland. Wat kan wel en wat kan niet in de omgang met jeugdleden? Intimiteit is een belangrijk punt in de groep en is soms lastig om te bespreken. Op de website www.inveiligehanden.nl kun je meer informatie vinden over intimiteit en het voorkomen van ongewenst gedrag. In het geval er toch ongewenst gedrag in onze groep voor komt, gebruiken we het Protocol ongewenst gedrag van Scouting Nederland waarin staat beschreven hoe we handelen in een situatie met (een vermoeden van) ongewenst gedrag.

 

WDZ Utrecht is aangesloten op de zogenoemde ‘zwarte lijst’ van Scouting Nederland. Dit is een registratie van namen van personen die geen lid (meer) mogen blijven of worden van Scouting Nederland. Deze lijst is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

 

Ontruimingsoefeningen

Er is een ontruimingsplan, waarin is beschreven wat de procedures zijn die gevolgd moeten worden bij een eventuele ontruiming. Tijdens speltak bijeenkomsten en tijdens een grote groepsactiviteit wordt er jaarlijks een ontruimingsoefening gehouden. De resultaten daarvan worden binnen het bestuur en de groepsraad besproken.

 

Huisregels over het gebruik van roken en alcohol

Tijdens de opkomsten van de Bevers, WEK, Scouts en Explorers wordt er niet gedronken en niet gerookt. In het fort is een geheel rookverbod. Leiding die rookt beperkt dit zoveel mogelijk en rookt alléén buiten het zicht van de jeugdleden.  Tijdens kampen worden er afspraken gemaakt in overleg met ouders over het eventuele alcoholgebruik.

 

Verklaring omtrent Gedrag

Scouting Nederland en Scouting Willem de Zwijger wil haar leden een veilige en sociale omgeving kunnen bieden. We doen er alles aan om dat te bereiken; met nieuwe vrijwilligers wordt een intake gesprek gehouden. Voordat iemand leiding of bestuurslid kan worden binnen de WDZ moet hij/zij een verklaring omtrent gedrag (VOG), afgegeven door de minister van Justitie, overleggen waaruit blijkt dat tegen de benoeming geen bezwaar bestaat.

Login or Registreer

LOG IN