A+ A A-

Het bestuur

Scoutinggroep Willem de Zwijger is een zelfstandige groep, die is aangesloten bij Scouting Nederland en onderdeel uitmaakt van de regio Drie Rivieren Utrecht. Binnen de vereniging kennen we een bestuur en de groepsraad.

 

De groepsraad is het overlegorgaan van alle leiding (de kaderleden). Op de groepsraad worden zaken besproken die te maken hebben met het scoutingspel: de opkomsten en activiteiten, de veiligheid, de materialen en regels.

 

Het bestuur zorgt voor de financiën, de huisvesting, de ledenadministratie, verzekeringen, het vrijwilligersbeleid en alle andere zaken die nodig zijn om als groep te functioneren. Binnen het bestuur zijn momenteel twee leden van de groepsraad vertegenwoordigd. Daarnaast is er altijd één van de overige bestuursleden aanwezig bij de groepsraad. Zo wordt gezorgd voor een goede afstemming.

 

Ook vinden er gezamenlijke vergaderingen plaats van bestuur en groepsraad. Deze gezamenlijke vergaderingen hebben de status van algemene ledenvergadering.

 

Samenstelling bestuur

Binnen het bestuur kennen we de traditionele functies als voorzitter, penningmeester, secretaris, vice-voorzitter (tevens voorzitter groepsraad) en speltak-penningmeester. Daarnaast kennen we enkele adviseurs. Twee functies willen we nader toelichten: de fortverhuurder en de groepsbegeleider.

 

De fortverhuurder

Hij zorgt ervoor dat het fort verhuurd kan worden voor feesten en partijen. Hiermee wordt geld verdiend voor de groep. De contributie kan zo laag blijven en er is voldoende geld om het fort en de spelmaterialen te onderhouden. Daarnaast zorgt de fortverhuurder voor alle huishoudelijke inkopen.

 

De groepsbegeleider

Hij heeft als taak de kaderleden zo goed mogelijk te ondersteunen bij organisatorische en leidinggevende taken. De groepsbegeleider zorgt ervoor dat het scoutingspel veilig en uitdagend is en hij motiveert de kaderleden om cursussen te volgen. Hij is daarnaast als vertrouwenspersoon aanspreekbaar door het bestuur, kaderleden en ouders.

Login or Registreer

LOG IN