A+ A A-

Betalingsvoorwaarden contributie

 

 1. Contributie wordt per scoutingseizoen betaald.
 2. Een scoutingseizoen loopt van 1 oktober t/m 30 september. 1 oktober is de datum dat leden “overvliegen”
 3. De contributie bedraagt € 95,00 per scoutingseizoen voor jeugdleden 
 4. Bij een lidmaatschap vanaf 1 januari bedraagt de contributie € 71,25 en vanaf 1 april € 47,50. 
 5. De contributie bedraagt € 47,50 per scoutingseizoen voor jeugdleden die ook leiding zijn. 
 6. Contributie wordt vooruit betaald, hiervoor ontvangt u altijd een factuur. Betalen doet u aan: NL 18 INGB 0003 0389 00, t.n.v. Scouting Willem de Zwijger te Utrecht Onder vermelding van: Naam lid en Factuurnummer
 7. Leden die in het bezit zijn van een U-pas krijgen 100% korting op de contributie. Op alle andere kosten/kampen wordt geen korting verleend. Om in aanmerking te komen voor de U-pas korting moet jaarlijks een kopie van de U-pas ingeleverd worden bij de secretaris of de speltakleiding.
 8. Men wordt lid vanaf de eerste opkomst. Mocht het lid binnen één maand na de eerste opkomst besluiten toch geen lid te blijven, dan vervalt de betalingsverplichting, mits het lid (of zijn ouder/verzorger) dit schriftelijk doorgeeft aan de secretaris. In alle andere gevallen geldt dat de jaarcontributie verschuldigd is. 
 9. Bij drie maanden betalingsachterstand krijgt u een aanmaning verhoogt met € 2,50 administratie kosten. 
 10. Bij zes maanden betalingsachterstand is het betreffende jeugdlid niet langer welkom op het fort totdat de contributie inclusief € 5,00 administratie kosten is voldaan.
 11. Bij uitblijven van de betaling (ondanks schriftelijke en mondelinge verzoeken hiertoe) kan het bestuur besluiten om het lidmaatschap van betrokkene op te zeggen. Opzegging om deze reden gebeurt schriftelijk. 
 12. Beëindiging van het lidmaatschap moet via deze pagina gemeld worden bij de secretaris van de vereniging. 
 13. Bij opzegging gelden de volgende afspraken: Opzegging dient bij voorkeur te geschieden per scoutingseizoen (dus voor 1 oktober). Bij opzegging tussen 1 oktober en 1 januari is 25% van de jaarcontributie verschuldigd. Bij opzegging tussen 1 januari en 1 april is 50% van de jaarcontributie verschuldigd. Bij opzegging na 1 april is de volledige jaarcontributie verschuldigd. 
 14. Van de contributie worden diverse algemene zaken betaald. (Lidmaatschap Scouting Nederland, verzekeringen, huisvesting, (grote) groepsactiviteiten, ed.). 
 15. Voor weekenden en zomerkampen wordt door de speltakken een aparte bijdrage (kampgeld) gevraagd. Voor sommige speciale activiteiten kan een extra bijdrage worden gevraagd. 16. Wanneer u vragen heeft over de contributie of inschrijving als lid kunt u contact opnemen met de penningmeester of de secretaris. Dit kan bij voorkeur per e-mail of per brief. Bij correspondentie altijd graag het lidnummer vermelden. penningmeester@wdzutrecht.nl en/of secretaris@wdzutrecht.nl

 

Login or Registreer

LOG IN